Program SmåBUS 2018

Tisdag 18 september 2018

 • Kväll: ankomst långväga deltagare SmåBUS 2018
  • middag
 • Dagtid: vi organiserar flera författarbesök på skolor i Vetlanda kommun.

Onsdag 19 september 2018

 • Förmiddag:
  • 08.00 Frukost

  • 09.30 Välkomnande

  • Inledande föreläsning: Jenny Valentine
   Tema: berättarkraft och läsglädje

  • 10.30 Fika

  • 11.00 Träff med föreläsare och med kollegor från olika länder

 • Middag: Lunch

 • Eftermiddag: Brett utbud av workshops och föreläsningar (anmäla på förhand)

  • 14.00 Illustrera för författare (Veerle Derave): Workshop (Målgrupp: författare!)

  • 14.00 Hästböcker och deras vikt och status i olika länder (Malin Eriksson, Gertrud Jetten): Föreläsning + diskussion (också tillgänglig för bibliotekarier och pedagoger)

  • 14.00 Skriva för illustratörer (Inge Bergh): Workshop (Målgrupp: illustratörer!)

  • 16.00  Mirror, mirror on the wall: diversitet i bilderböcker (Mylo Freeman): Workshop/föreläsning (fokus på illustratörer, men också tillgänglig för bibliotekarier och pedagoger)

  • 16.00 Ungdomars levnadsmiljö i Young Adult (Katarina von Bredow, Jenny Valentine  och Edward Van de Vendel): Föreläsning (också tillgänglig för bibliotekarier och pedagoger)


  • 16.00 Lättläst som konstform (Åsa Storck): Föreläsning + diskussion
    (också tillgänglig för bibliotekarier och pedagoger)

 • Kväll: middag

  • 19.00 Kvällsföreläsning Ädelfors: Författares, illustratörers och förläggares rättigheter! Arvoden, stipendier, internationella möjligheter. 
Panelsamtal med företrädare av författarförbund, förlag, deAuteurs (belgisk förvaltning av biblioteksersättning och reproduktionsrätt)... på scenen

  • 19.00 Kvällsföreläsning Withalasalan: Katarina von Bredow
  • Föreläsning  för allmänheten 
  • Tema: berättarkraft och läsglädje

Torsdag 20 september 2018

 • Förmiddag:

  • 07.00 Frukost

  • 08.00 Förflyttning till Näs

  • 09.30 Vernissage utställning Hela världens Bullerbyn

  • 10.00 Fika

  • 10.30 Workshop i trädgårdarna: Agnes Våhlund

   Besök Astrid Lindgrens barndomshem

 • Middag: 13.00 Lunch

 • Eftermiddag:

  • 14.00 Besök utställning Astrid Lindgren

  • Förflyttning till Ädelfors

 • Kväll: Middag

  • 19.00 Föreläsning starka flickor inom barn- och ungdomslitteratur: Elias Våhlund: Handbok för superhjältar (Också tillgänglig för bibliotekarier och pedagoger)

Fredag 21 september 2018

 • Förmiddag:

  • 08.00 Frukost

  • 09.30 Föreläsning Inge Umans om Kamishibais möjligheter i och utanför barn- och ungdomslitteratur (också tillgänglig för bibliotekarier och pedagoger)

 • Middag: 12.00 Lunch

 • Eftermiddag:

  • 14.00 Föreläsning Gerda Dendooven om betydelse barn- och ungdomslitteratur, följd av ett samtal om integration, samarbete mellan länder och människor (Tillgänglig för allmänheten)

  • 14.00 Bokmässa för allmänheten (Monter olika författare, illustratörer, lektorstjänster och förlag)

 • Kväll: Avslutande buffé med musik
  (Deltagare från längre bort åker på lördagmorgon.)

 • Extra:
  • Hela världens Bullerbyn
  • Utställning
  • Illustratörer kan i förväg skicka upp en illustration till SmåBUS, baserad på Bullerbyn böckerna (1 original, 1 print)
. Originalen utställs i Astrid Lindgrens Näs. (Och ska resa efteråt) 
Prints utställs på Ädelfors Folkhögskolan.
 • Extra:
  • Det ska finnas träffmöjligheter hela tiden, för att kunna upptäcka varandras verk.
 • Extra:
  • Om du under SmåBUS-festivalen träffar en författare eller illustratör du skulle kunna tänka dig att samarbeta med, kan du/ni på plats ansöka om ett residensställe (3 veckor-1 månad i 2019).