Stort tack till våra samarbetspartner och sponsorer

Utan er skulle SmåBUS Barnboksfestival 2018 inte vara möjligt!

Maria Andersson (Språk i Skrift)